Vzdálené přihlášení k MySQL


Defaultně je u nás vzdálené přihlašování zakázané. Vzdálené přihlášení k MySQL musíte nejprve povolit na straně serveru. Tedy přímo z VPS Centra v sekci Správa serveru. Bez tohoto kroku se k databázi nepřipojíte ani s českou IP adresou.

Vzdálenému připojení se podrobněji věnujeme i v našem video návodu:

1. Jak povolit vzdálené přihlášení k MySQL

Takže, jak na to? Ve svém VPS Centru přejděte do Správa serveru a připojení umožníte tlačítkem „Povolit vzdálené připojení“. Tato funkce povoluje připojení na úrovni databáze.

VPS Centrum, správa serveru

1.1 Jak povolit připojení z IP adres celého světa

Defaultně jsou povolené IP adresy pouze z CZ/SK.

Pokud je to potřeba, můžete také povolit přihlášení odkudkoliv. Tam je však postup náročnější, přístup se povoluje na firewallu ručně.

Přihlásíte se na SSH a najdete dva soubory:

/etc/ip6tables.up.rules
/etc/iptables.up.rules

A jediné, co stačí, je v obou souborech najít řádky viz. screenshot a okomentovat pomocí # právě kolonky, kde je —source-country a ty, řádky pod tím zase okomentovat,

Takže výsledný zápis by měl vypadat následovně. Nezapomeňte, že to stejné musíte provést v obou souborech.

Až změny provedete, je zapotřebí restartovat server, tím zaručíte, že se pravidla propíšou.

2. Nastavení uživatele v PhpMyAdmin

V prvním kroku jsme pouze povolili vzdálené přihlášení na úrovni serveru. Teď musíme pro každou databázi zvlášť vytvořit nového uživatele, který už bude mít vzdálené připojení k databázi nově povolené.

Přihlaste se do phpMyAdmin jako root-msql (heslo naleznete v instalačním protokolu VPS, který jste dostali do e-mailu při instalaci serveru) a vytvořte si nového uživatele:

Rozhraní uživatelských účtů v phpMyAdmin

Zadejte Jméno uživatele a IP adresu počítače, ze kterého se budete k databázi připojovat. Pokud v kolonce názvu počítače necháte %, bude možné se připojit z jakékoliv IP adresy. Dále nastavte práva, která má uživatel mít.


Tímto účtem se již dokážete vzdáleně připojit.

2.1 Vytvoření vzdáleného přístupu z VPS Centra (IP adresy, uživatelé nebo neomezený přístup)

Další možností je využít naše VPS Centrum. V sekci Databáze>Nastavení můžete přístupy nastavit rovnou.

VPS Centrum, sekce databáze

Buď na konkrétního uživatele, IP adresu nebo pomocí znaku procent % povolit neomezený přístup.

Pamatujte, že toto nastavení platí pouze pro jednu konkrétní databázi.

VPS Centrum, sekce změna vzdáleného přístupu pro uživatele

Samozřejmě nezapomeňte mít pevnou IP adresu vašeho připojení nebo používejte vlastní VPN.