Slovníček pojmů


Slovníček pojmů na našich stránkách neslouží jako akademický výklad nebo článek z wikipedie. Principy jsou často zjednodušené a upravené pro naše prostředí

.htaccess

je konfigurační soubor umožňující některé úpravy, které by se jinak musely dělat v administraci serveru. Tento soubor se nachází v adresáři webu a platí pouze pro něj. Více

A záznam

A záznam je typ DNS záznamu, do kterého se zapisuje IP adresa serveru, na kterém je požadovaný web. A záznam očekává adresu protokolu IPV4.

AAAA záznam

AAAA záznam je typ DNS záznamu, do kterého se zapisuje IP adresa serveru, na kterém je požadovaný web. A záznam očekává adresu protokolu IPV6.

Adminer

Program, pomocí kterého se databáze spravují. Jeho autor je Jakub Vrána.

Alias

Více domén směřuje na stejný web. Používá se často, pokud máte v názvu domény pomlčku. Vlastníte obě domény a (barevnenotebooky.cz a barevne-notebooky.cz) a obě směřují na stejný web. Vyhněte se kopírování obsahu. To nemají rády vyhledávače a starost o web se zdvojnásobuje.

Apache

je nejpoužívanější webový server (služba která umožňuje provozovat web) Více u nás na blogu.

AuthID

je ověřovací kód, který potřebujete při transferu domény. Získáte ho na vyžádání u hostingu, kde je doména vedena. U Váš hosting si můžete sami v Zákaznickém centru tento kód nechat zaslat na email, který byl zadám při registraci domény. (Seznam domén / Správa domény / AuthID).

awstats

je open source program, který hlídá návštěvnost webu. Na našich VPS je již předinstalovaný.

Bash

je v program, který přeloží příkazy, které zadáte v terminálu na instrukce pro server.

CMS

Je software, pomocí kterého tvoříte obsah webu. Může se jednat například o WordPress, Joomla ale také Prestahop.

CNAME

CNAME je typ DNS záznamu, pomocí kterého můžete přesměrovávat na jinou doménu. Tento typ záznamu očekává adresu vyjádřenou písmeny.

CPU

u VPS je jako CPU označováno jedno jádro procesoru čili jednotka výkonu. U procesorů ale nejvíce záleží na frekvenci. – Čím vyšší, tím má server vyšší výpočetní výkon.

Cron

Cron je časovač. Pomocí Cronu jdou spouštět libovolné skripty s příkazy pravidelně v určitém čase. V našem VPS centru jde jednoduše Cron naklikat. Jednotlivé Crony jde pozastavit či editovat.

Databáze

je systém ukládání a zpracování dat. Pokud přirovnáme kartotéku v knihovně k databázi, kartotéka obsahuje data (informace o knihách). Data mezi sebou mají určité vztahy a vazby (např. autoři a jejich díla) a ty jsou řazena a členěna.

Deploy aplikací

Nasazení aplikace nebo její nové verze do provozu. Obnáší to nahrání všech jejich součástí na server.

DKIM

Technologie, která přidá do mailové zprávy podpis serveru, ze kterého email pochází. Je pak menší šance, že email skončí ve SPAMu. U hostingů je DKIM zapnutý automaticky. U VPS si jde ve VPS centru pro každou doménu DKIM zapnout nebo vypnout.

DNS záznam

Na jaký server (na jakou IP adresu) má doména směřovat určuje právě DNS záznam. DNS záznamy mají několik typů dle toho, které služby řeší.

DNSSEC

DNSSEC chrání domény na name serverech proti přepsání DNS a tedy přesměrování na jinou (podvrženou) stránku.

Doména, doménové jméno

Doména je slovní vyjádření IP adresy serveru, na který se dotazuje webový prohlížeč. (8.8.8.8 = google.com)

dump databáze

je výpis struktury databáze, popř. jejího obsahu. Obecně je to prostě výstup.

Expirace

je obecně doba, resp. datum kdy dojde ke konci předplaceného období.

FTP

FTP protokol slouží pro přenos souborů na server. Pokud se chystáte jen nahrát web a nechcete se na server často připojovat, vystačíte si s naším webovým řešením. Pokud vám nevyhovuje, doporučujeme si nainstalovat winscp.

Git

Nástroj pro správu verzí jádra Linuxu. Mezi verzemi se lze jednoduše pohybovat, a hlavně se ke starším vracet v případě selhání nějaké nové funkcionality vyvíjené aplikace.

HDD

je označení pro diskový prostor, který má server k dispozici.

HTML

HTML je jednoduchý jazyk ve kterém se psaly první weby. Dnešní weby z něj ale vycházejí. Všichni webdizajneři alespoň jeho základní znalost mají i dnes.

htop

Linuxový příkaz pro výpis zatížení serveru. Htop dokáže najít i konkrétní proces, který server vytěžuje.

IMAP

IMAP je protokol, pomocí kterého přistupujete na server příchozí pošty. Jedná se o novější a bezpečnější protokol. Doporučuje ho používat, pokud pracujete s maily na více zařízeních (laptop / telefon). Pokud zprávu vymažete v laptopu, vymaže se v telefonu i na serveru.

inody

jsou uzly. Ty obsahují informace o souborech. Každý soubor má svůj uzel a těch je omezené množství. Dojdou-li inody, nebude možné soubory přidávat. Jejich počet je závislý na velikosti disku.

IP adresa

Pokud přirovnáme internet k městu, servery k domům, IP adresa jde přirovnat k poštovní adrese. Ale u serverů je to jen číslo.

IPv4 IPv6

IPv4 a IPv6 jsou obě IP adresy, které se používají k identifikaci zařízení v síti. Jen mají jiný tvar zápisu. V IPv4 jsou pouze čísla a odděluje se tečkou. IPv6 je delší, obsahuje čísla i písmena a odděluje se dvojtečkou.

Lets Encrypt

Je SSL certifikát, resp. certifikační autorita, která vydává SSL certifikáty. Narozdíl od jiných je ale tato služba zdarma.

Mailová fronta

Pokud odesíláte více emailů, řadí se za sebou do mailové fronty. Pokud je mailová fronta neobvykle dlouhá, ukazuje to na spamování serveru a je nutné to okamžitě řešit.

Multihosting

Narozdíl od klasického hostingu, který je vždy vázaný na doménu, v multihostingu můžete mít více domén. Je pak jen na vás, jak prostředky mezi domény rozdělíte.

Munin

Software pro monitorování prostředků serveru. Munin je už na VPS nainstalovaný a najdete ho ve VPS centru. Tento monitoring ukazuje spíše historii a pomocí ní lze predikovat budoucí potřeby prostředků serveru.

MX záznam

MX záznam je typ DNS záznamu, který řeší kam budou směřovat mailové služby. V případě hostingu je záznam vždy mail.vas-hosting.cz V případě VPS je v záznamu mail.doména.tld. Záznam ještě obsahuje položku priorita, která je zpravidla nastavena na 10.

MySQL

je malý a rychlý databázový systém. Každá databáze v MySQL je tvořena z jedné nebo více tabulek, které mají řádky a sloupce. V řádcích rozeznáváme jednotlivé záznamy, sloupce mají jméno a uvozují datový typ jednotlivých polí záznamu.

Next Cloud

Next Cloud je odnož Own Cloudu. Je to software, který primárně umožňuje ukládat soubory do cloudu. Ten si můžete nainstalovat na náš server a máte cloudové uložiště plně pod kontrolou.

NGINX

je druhý nejpoužívanější webový server (služba která umožňuje provozovat web). NGINX je modernější a v mnoha ohledech i lepší než Apache. Apache je ale pro valnou většinu webových tvůrců naprosto dostačující a nemají žádný důvod přecházet na NGINX. Více informací naleznete na našem blogu.

NSSET- name servery

DNS záznamy mohou být vypsány u mnoha poskytovatelů. Name servery říkají, který poskytovatel je ten pravý, a tedy čí DNS záznamy platí. Naše name servery jsou ns.vas-hosting.cz, ns.vas-hosting.com a ns.vas-hosting.eu Pokud však chcete, můžete u CZ domén využít NSSET. Je to jen taková zkratka, která za vás vypíše sadu name serverů. Náš NSSET je VASHOSTING

Name servery může měnit pouze ten, u koho jsou domény registrovány. – čili pokud je doména registrovaná u nás, systém vám změnu umožní.

Parkování domény

Parkování znamená, že DNS záznamy k doméně jsou vedeny u daného hostingu.

PHP

Programovací jazyk, který umožňuje dynamické zobrazování webu. (zobrazí např. jiný obsah návštěvníkovi z Prahy a jiný z Brna). Největší výhodou je, že veškeré výpočty jsou na straně serveru. Do zařízení je pak posílán jednoduchý a čistý HTML. – Tedy i složité stránky lze prohlížet z nevýkonných zařízení.

phpMyAdmin

Program, pomocí kterého se databáze spravují.

POP3

POP3 je protokol, který zajišťuje připojení k příchozí poště. Na rozdíl od IMAP ale stáhne poštu do zařízení, ze kterého ke schránce přistupujete a ze serveru jí smaže.

PostgreSQL

je stejně jako MySQL databázový systém. Na rozdíl od něj je ale robustnější, vstřícnější k chybám ale méně rozšířený.

Putty

program který umožňuje se připojit k serveru pomocí SSH.

RAM

RAM je rychlá paměť serveru. Ten si do ní ukládá data, se kterými právě pracuje a urychluje tím výpočty. Mrkněte na náš článek RAM na Linuxu.

Registrace domény

Registrace znamená, že doménové jméno je psané na Vaši osobu. Registrátor vám pak dá přístup do rozhraní, kde jí můžete doménu nastavit.

root

je výraz který se používá pro přihlašovací jméno s nejvyššími oprávněními nebo nejvyšší složku na disku serveru (kořenový adresář).

rsync

Linuxový příkaz pro kopírování souborů.

Skript

je jednoduchý program, který server může vykonávat. Tyto programy obsahují zpravidla pouze několik příkazů. Většinou se pomocí skriptu řeší nějaká automatizace atp.

SMTP

Pokud odesíláte email, využíváte protokol SMTP. Protokol je soubor pravidel. Emailový klienti vždy vyžadují SMPT server, tedy server, pomocí kterého se budou emaily odesílat. U hostingu je to mail.vas-hosting.cz SSL 465 a u VPSka je to smtp.doména.tld

SRV záznam

Tento typ DNS záznamu se používá pro novější typy protokolů a nahrazuje MX záznam.

SSD a HDD

Disky s daty mohou být SSD nebo klasické, které označujeme jako HDD. SSD disky jsou dnes standardem a pro webové prezentace se nedoporučuje používat klasické disky. Klasické disky jsou oproti SSD pomalejší, ale jsou levnější. Hodí se tedy například pro cloudové uložiště nebo zálohy. Prostě tam, kde se preferuje větší kapacita a na rychlosti tolik nezáleží.

SSH

je zabezpečený komunikační protokol, který se využívá pro přístup do příkazové řádky serveru. Někdy je jako SSH označována samotná příkazová řádka.

SSH klíč

Pro SSH připojení nahrazuje heslo. SSH klíče jsou dva. Veřejný a privátní. Na serveru je jen veřejný. Uživatel má na zařízení, ze kterého se připojuje oba. Obecně se doporučuje nepoužívat heslo, ale právě tyto klíče.

SSL certifikát

Umožňuje využívat protokolu HTTPS. Ten zabraňuje podvržení stránky a navíc komunikace mezi serverem a uživatelem je šifrovaná. Je jasné že to mají rádi i vyhledávače.

Subdoména

Subdoméně se také říká doména III. řádu. Subdoména je to, co je před doménou. (subdoména.doména.koncovka). Třeba u mail.vas-hosting.cz je mail subdoména domény vas-hosting.cz. Z pohledu serveru se jedná o prostý adresář, který je na stejné úrovni jako www.

Swap

Pokud server potřebuje pracovat s daty které se mu nevejdou do operační paměti (RAM), nezbývá mu nic jiného, než data ukládat na disk a pracovat s nimi z disku. To jednak disk vytěžuje a hlavně disk je o mnoho pomalejší než RAM a proto jsou potom pomalejší všechny výpočty serveru – (včetně webu). Detailnější informace v našem článku RAM na Linuxu.

Sysinfo

Software pro monitorování prostředků serveru. Sysinfo je už na VPS nainstalovaný a najdete ho ve VPS centru pod volbou Stav serveru. Tento monitoring ukazuje spíše aktuální vytížení serveru.

TLD

TLD je zkratka, která znamená Top Level Domain. To je označení pro koncovku domény, jako je třeba .cz nebo .com

Traffic

Z pohledu hostingu jde o přenos souborů. Z pohledu marketingu, je traffic návštěvnost. Čím je návštěvnost vyšší, tím je také vyšší přenos souborů.

Transfer domény

Převod nebo také transfer domény je změna jejího registrátora. Často je třeba doménu při transferu i prodloužit. Domény s koncovkou CZ se převádějí zdarma. Jiné domény až na výjimky mají transfer zpoplatněný částkou podobnou její roční registraci. Při transferu je vždy vyžadováno AuthID.

TTL

Doba, kterou trvá, než se propíší změny v DNS záznamech. – To je teorie. V praxi záleží také na nastavení poskytovatelů internetu. Uvádí se, že to může trvat až 24 hodin. Ze zkušenosti to ale většině CZ domén trvá kolem půl hodiny.

TXT záznam

TXT záznam je typ DNS záznamu, ve kterém často naleznete certifikáty nebo záznamy různých technologií. Obecně jde do tohoto záznamu vložit jakýkoli text.

VDS

Virtuální server, který má ale na rozdíl od VPS a VMS prostředky vyhrazené jen pro sebe.

VMS

Virtual Managed Server. Princip je stejný jako VPS, ale zde se o server stará provozovatel hostingu, nikoli zákazník. Liší se ale představy o tom, jak přesně se o server má hosting starat. Někteří zákazníci požadují pouze aktualizace a zabezpečení (které u nás dostávají už v rámci VPS) a jiní požadují správu vlastního informačního systému.

VPS

Zkratka znamená Virtual Private Server. Jde o typ hostingu, kdy na jednom serveru běží několik dalších virtuálních. Virtuální servery se tváří jako fyzické, ale sdílí mezi sebou prostředky toho jednoho opravdu fyzického, na kterém běží. Zákazník si ho pronajme, spravuje ho a využívá dle svých potřeb. Ve Váš Hosting ale sami provádíme aktualizaci a servery monitorujeme. Nestandardní chování serverů proaktivně řešíme se zákazníky. VPS v našem případě není klasickým VPS, ale spíš kombinací VPS a VMS.

VPS centrum

Naše unikátní webové rozhraní, pomocí kterého jde server nastavit v grafickém prostředí. Obsahuje ty nejpoužívanější funkce a stále ho vylepšujeme a aktualizujeme na vašich VPS.

Webhosting

Webové stránky se skládají z textu, fotek, videí atp. To jsou data a ty musí být někde uložena. Webhosting je prostě prostor, kam si tato data ukládáte. Webhosting je vázaný na doménu.

Webový server

Jde o službu, která umožňuje na VPS provozovat web. Na našich VPS provozujeme Apache a NGINX.

Winscp

Winscp je Open Source program usnadňující práci se soubory. My ho máme rádi hlavně kuli možnosti připojit se na FTP i s SSH přístupem. Odkaz ke stažení je zde

WordPress

WordPress je dnes asi nejpopulárnější prostředí, ve kterém se dají tvořit weby. U nás je instalace automatizována.