Jak opravit chybu 400?


Když se web nenačte, je to prostě problém. Je však důležité pochopit, proč se to stalo, abyste věděli, jak to případně opravit. Dneska se zaměříme na častou chybu 400. Mrkněte i na náš článek, jak opravit chybu 500, kterou potkáte také často.

Co znamená chyba 400?

Chyba 400 Bad Request, je serverem vnímán jako obecná chyba na straně klienta a požadavek je vrácen právě s chybou 400.

Klíčovým konceptem, který je třeba pochopit, je, že chyba 400 Bad Request souvisí s předloženým požadavkem od klienta, než se dostane ke zpracování na straně serveru.

Co způsobuje chybu 400?

Chyba 400 Bad Request mohou vyvolat různé příčiny. Tato chyba není specifická pro konkrétní prohlížeč nebo operační systém. Každá oprava se liší.

URL String Syntax Error

K chybě 400 Bad Request může dojít ve chvíli, kdy nesprávně zadáte URL adresu, kvůli nesprávné syntaxi nebo adrese URL, která obsahuje neplatné znaky.

To se snadno stane. Zapříčiní to i pokud se URL kóduje špatně. Následující přiklad, je adresa URL obsahující znaky, které server nebude schopen zpracovat, a díky tomu se spustí chyba 400 Bad Request.

https://twitter.com/share?lang=en&text=Example%20of%20malformed%%20characters%20in%20URL

Všimněte si znaku % navíc bezprostředně po slově “malformed” v adrese URL. Správně kódovaný prostor by měl být %20 a ne %%20.

Neplatný znak může také spustit chybu 400 Bad request. Následující adresa URL obsahuje znak {, který není povolen. Výsledkem je tedy stejný typ chyby.

https://twitter.com/share?lang=en&text=Example%20of%20malformed{%20characters%20in%20URL

Poškozená mezipaměť prohlížeče a soubory cookie

I když je URL adresa 100% správná, stále může dojít k chybě 400 Bad Request kvůli poškozeným souborům v mezipaměti prohlížeče nebo problémům s prošlými / poškozenými soubory cookie přímo v prohlížeči.

Možná jste se setkali s chybou 400 Bad Request při pokusu o přístup do administrátorské části WordPressu nějakou dobu po posledním přihlášení. Děje se to kvůli způsobu, jakým soubor cookie zpracovává vaše přihlašovací údaje a mohl cookie poškodit. Tím pádem vás nemůže úspěšně ověřit jako platného uživatele s oprávněními správce. To bude mít za následek odmítnutí připojení a dojde k chybě 400 Bad request.

DNS Lookup Cache

Chyba 400 Bad Request může nastat, když jsou lokálně uložená data DNS nesynchronizovaná s registrovanými informacemi DNS.

Všechny názvy domén jsou aliasy pro IP adresy.IP adresu si můžete představit jako telefonní číslo, které „vždy volá“ konkrétní server, ke kterému se chcete připojit. Když poprvé navštívíte web, proběhne proces zvaný „překlad názvů“ (v eng. name resolutions), a to tehdy, když se název domény převede na konkrétní adresu IP serveru.

Abychom to urychlili, ukládají se tyto podrobnosti lokálně do vašeho počítače v místní mezipaměti DNS, takže proces překladu názvu nemusí být nutný pro každou jednotlivou návštěvu daného webu. Je to podobné mezipaměti prohlížeče, která funguje pro soubory HTML, CSS, JavaScript, média a další.

Příliš velká velikost souboru

Chyba 400 Bad Request může také nastat, když se pokusíte nahrát soubor na web, který je příliš velký na to, aby mohl být požadavek na nahrání splněn. To přísně souvisí s limitem velikosti souboru na serveru a bude se lišit podle toho, jak byl nastaven.

Obecná chyba serveru

Chybu způsobuje problém na straně serveru. Konkrétně může stavový kód 400 označovat obecný problém se serverem, závada serveru nebo jiné nespecifikované dočasné problémy.

Pokud k tomu dojde při pokusu o připojení k webu třetí strany, je to skutečně mimo vaši kontrolu a nejlepším řešením je zkusit obnovit prohlížeč a v pravidelných intervalech kontrolovat, zda problém opravili administrátoři stránek.

Jednou z věcí, kterou můžete udělat k ověření problému, je načíst web v různých prohlížečích. Chcete-li jít ještě o krok dál, tak to můžete vyzkoušet na jiném PC / mobilu, abyste vyloučili specifické problémy systému.

Pokud se k webu nemůžete připojit prostřednictvím jiných prohlížečů, počítačů, operačních systémů nebo jiných zařízení, pravděpodobně to bude problém na straně serveru.

(tip: Nejbližší další zařízení je mobilní telefon. Ten navíc můžete přepnout na data a tak získat i odlišné připojení k internetu.)

Jak opravit chybu 400?

Dokončete kroky uvedené v této části, které vám pomohou diagnostikovat a opravit chybu 400.

Řešení problémů:

 1. Zkontrolujte zadanou URL
 2. Vymažte mezipaměť prohlížeče
 3. Vymažte soubory cookie v prohlížeči
 4. Nahrávání souborů překračuje limit serveru
 5. Vymažte mezipaměť DNS
 6. Deaktivujte rozšíření prohlížeče

Zkontrolujte zadanou URL

Protože se jedná o jeden z nejčastějších důvodů chyby 400 Bad Request, začněme zjevným viníkem: Samotným řetězcem URL. Při ručním zadávání adresy URL do prohlížeče může být velmi snadné zahrnout nežádoucí znaky do URL adresy.

Zkontrolujte, zda je název domény a konkrétní stránka, kterou se pokoušíte otevřít, napsána správně. Také se ujistěte, že jsou odděleny lomítkem. Pokud adresa URL obsahuje speciální znaky, zkontrolujte, zda byly správně zakódovány a zda jde o legální znaky adresy URL.

U dlouhých adres URL může být použití online kodéru / dekodéru URL jednodušší a méně náchylné k chybám. Tyto typy nástrojů by také měli být schopni automaticky detekovat nelegální znaky v adrese URL.

Když se ujistíte, že je adresa URL správná, zkuste ji znovu otevřít v prohlížeči. Pokud se vám stále zobrazuje chyba 400 Bad Request, je čas vyčistit mezipaměť!

Vymažte mezipaměť prohlížeče

Pokud dojde k poškození jakýchkoli místně uložených souborů webových stránek, může to způsobit, že místo očekávaného obsahu webu bude vrácena chyba 400 Špatný požadavek.

To zahrnuje všechny typy souborů, které web potřebuje ke správnému spuštění, například:

 • HTML
 • JavaScript
 • Textové / Konfigurační soubory
 • CSS
 • Média (obrázky, videa, zvuk)
 • Datové soubory (XML, JSON)

Při první návštěvě webu, jsou tyto soubory uloženy v lokální pamětí počítače díky prohlížeči.

Pokud chceme soubory opravit, je třeba vyčistit mezipaměť prohlížeče.

V tomto návodu najdete, jak vyčistit mezipaměť ve všech prohlížečích.

Vymažte soubory cookie v prohlížeči

Pokud vymazání mezipaměti prohlížeče nefungovalo, je čas smazat soubory cookie. Jedna webová stránka může používat desítky různých souborů cookie. Pokud pouze jednomu z nich vypršela platnost nebo dojde k poškození, pak to stačí k vyvolání chyby 400.

Jak vymazat soubory cookies:

Nahrávání souborů překračuje limit serveru

Pokud se pokoušíte nahrát soubor na web, který překračuje limit serveru, narazíte na chybu 400 Bad Request.

Můžete to vyzkoušet nejprve nahráním menšího souboru. Pokud je to úspěšné, pak je původní soubor pravděpodobně příliš velký a před opětovným nahráním budete muset najít způsob, jak jej zmenšit.

Bude to záviset na typu souboru, který se pokoušíte nahrát, ale online je k dispozici mnoho zdrojů, které vám mohou pomoci komprimovat velké obrázky, video a audio soubory.

Případně můžete kontaktovat správce webu, jestli není možné tento limit navýšit.

Vymažte mezipaměť DNS

Další běžnou příčinou chybného požadavku 400 je, když jsou místní vyhledávací data DNS poškozena nebo zastaralá.

Místní údaje DNS neukládá prohlížeč, ale samotný operační systém. Podívejte se na podrobný návod pro vymazání mezipaměti DNS pro operační systémy Windows, macOS či Linux.

Deaktivujte rozšíření prohlížeče

Pokud máte nainstalovaná rozšíření (doplňky) prohlížeče, která ovlivňují soubory cookie webových stránek, pak by mohl být viníkem jeden z nich. Než se pokusíte znovu připojit k webu, zkuste je dočasně deaktivovat, abyste zjistili, zda to má nějaký vliv.

Možná jste si nemysleli, že by to mohl být problém, ale pokud jste vyčerpali všechny ostatní možnosti, určitě to stojí za vyzkoušení.

Shrnutí

Pokud dochází k chybě 400 chybného požadavku, můžete provést několik akcí a problém vyřešit, jak jsme si právě ukázali.

V naprosté většině možných scénářů je chyba 400 Bad Request problémem na straně klienta způsobeným odeslaným požadavkem na server nebo problémem s místním ukládáním do mezipaměti. Řešení popsaná v tomto článku jsou snadno implementovatelná kýmkoli s minimálními technickými znalostmi.

Někdy však může stavový kód 400 chybného požadavku naznačit obecný problém se serverem. To lze rychle diagnostikovat testováním dané stránky na různých zařízeních. Pokud máte podezření, že se jedná o chybu na straně serveru, nemůžete dělat nic jiného, než se pokoušet web pravidelně načítat a informovat o tom správce webu.

zdroj: https://kinsta.com/knowledgebase/400-bad-request/